ที่จอดรถแห่งใหม่ของทางเรา

เกาะหมาก บุรีฮัท เนเทอรัล รีสอร์ท ตอนนี้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ใหม่ เราได้แยกพื้นที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและมีปริมาณพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้เข้าพัก ณ โรงแรม โรงแรมของเรายังมีบริการรถมอเตอร์ไซต์ให้เช่าระหว่างการเข้าพักที่รีสอร์ทอีกด้วย

koh-mak-burihut-parking-0r2a2468

koh-mak-burihut-parking-0r2a2462

koh-mak-burihut-parking-0r2a2459

koh-mak-burihut-parking-0r2a2452

koh-mak-burihut-parking-0r2a2431

koh-mak-burihut-parking-0r2a2411

koh-mak-burihut-parking-0r2a2403

koh-mak-burihut-parking-0r2a2383

koh-mak-burihut-parking-0r2a2374